De smartlap en het levenslied

Wat is eigenlijk een smartlap?

Grote gevoelens, simpele woorden, maar zonder rijmdwang en zonder gesjoemel met het metrum: daarin ligt de kracht van het betere levenslied_ zegt muziekkenner en verzamelaar Vic van der Reijt in een interview met het NRC Handelsblad. Het woord smartlap vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Toen brachten minstrelen droevig nieuws met behulp van liederen. Ze hielden daarbij een stoffen lap omhoog, waarop het verhaal in stripvorm stond, zodat het publiek het goed kon volgen. Tegenwoordig is een smartlap een lied waarin het herkenbare leed uit het dagelijks leven centraal staat. De smartlap gaat voornamelijk over het verdriet van een ander. De muziek moet meedeinbaar zijn.

Levenslied

De term levenslied is aan erosie onderhevig. De naam van het genre wordt tegenwoordig vaak gehangen aan alles wat Nederlandstalig is. Het Leids Festival van het Levenslied hangt de definitie van tekstschrijver Peter Blanker aan: Liederen over de grote thema’s die iedereen bezig houden, zonder rekening te houden met rang of stand van een persoon. De opbouw is veelal eenvoudig: drie coupletten, drie refreinen en de tekst heeft bijna altijd een moraal. Het grote verschil tussen levenslied en smartlap dat de laatste meestal in derde persoon wordt omschreven, gaat over leed van een ander, terwijl het levenslied meestal over (het leven van) de zanger zelf gaat.